triển lãm họa sĩ tần thảo hiền

Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM

Triển lãm hoạ sĩ Trần Thảo Hiền

Thời gian từ ngày 06/05/2022 – 08/05/2022

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM

Bài báo: Trần Thảo Hiền và 15 năm hành trình nghệ thuật, Hữu Hạnh, 06/05/2022.

triển lãm mãi xanh

Triển lãm Mãi xanh

Thời gian: 04/06/2022 – 10/06/2022

Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 97A P. Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Link: Triển lãm nhóm chủ đề MÃI XANH

Bài báo: Triển lãm “Mãi xanh”, YOLO, 06/06/2022.