Khóa học người lớn từ 12 đến 60 tuổi
KHÓA HỌC MỸ THUẬT DÀNH CHO “DÂN MARKETING”

Khóa học chì cơ bản

  • – Biết cách dựng hình, đo tỉ lệ, nắm được những vấn đề cơ bản nhất về hình họa.
  • – Hiểu được nguyên tắc của ánh sáng, đậm nhạt, cách đánh bóng.
  • – Học các kỹ năng tạo chiều sâu cho bài vẽ theo không gian 3 chiều.
  • – Thực hành vẽ các khối cơ bản và được giảng viên chỉnh sửa trực tiếp.
  • >> Kết thúc khóa bạn sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, tha hồ tự luyện ở nhà và vẽ được những bức tranh tặng người thân.
  • Khóa học chì cơ bản 1 (CB1)- Thời lượng: (1 tháng – 1 buổi/tuần)
  • Khóa học chì cơ bản 2 (CB2)- Thời lượng: (1 tháng – 1 buổi/tuần)
  • Khóa học chì cơ bản 3 (CB3)- Thời lượng: (1 tháng – 1 buổi/tuần)
  • Khóa học chì cơ bản 4 (CB4)- Thời lượng: (1 tháng – 1 buổi/tuần)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • Khóa học chì cơ bản 5 (CB5)- Thời lượng: (1 tháng – 1 buổi/tuần)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.