Khóa học người lớn từ 12 đến 60 tuổi
KHÓA MỸ THUẬT NÂNG CAO

LỚP NÂNG CAO 2 – MÀU NƯỚC

Màu nước là chất liệu yêu thích của nhiều lứa tuổi, màu nước có gốc nước nên khô rất nhanh, tiện lợi cho việc di chuyển, có thể vẽ ở bất cứ đâu. Đặc điểm cơ bản của màu nước là độ trong trẻo, sự loang và pha trộn màu sắc mềm mại. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng sử dụng màu nước làm chất liệu để sáng tác nên những tác phẩm tuyệt đẹp. Chất liệu màu nước giúp cho người vẽ tạo nên nhiều tác phẩm sống động.

  • MÀU NƯỚC 1 (W1) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • MÀU NƯỚC 2 (W2) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • MÀU NƯỚC 3 (W3) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • MÀU NƯỚC 4 (W4) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • MÀU NƯỚC 5 (W5) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN