Khóa học người lớn từ 12 đến 60 tuổi
KHÓA HỌC MỸ THUẬT NÂNG CAO

LỚP NÂNG CAO 5 – SƠN DẦU

Người mới bắt đầu học vẽ khi luyện tập với chất liệu Sơn dầu thật xa lạ và khó khăn. Đối với người mới, Sơn dầu là chất liệu chuyên nghiệp và khó nắm bắt, chỉ có họa sĩ mới vẽ Sơn dầu thôi. Để vẽ tranh sơn dầu bạn thường sẽ không phải tuân theo quy tắc nào bạn có thể thoải mái vẽ nội dung mình muốn. Chọn màu bạn thích và có thể tự do phát triển ý tưởng của bạn. Giảng viên sẽ hướng dẫn cho bạn các kỹ thuật cơ bản xử lý sơn dầu, một số dụng cụ cần thiết để vẽ tranh sơn dầu như là vải vẽ chuyên dụng, sơn dầu, khung gỗ và bút lông, đây là những dụng cụ cần thiết nhất. Để vẽ nên những bức tranh hoành tráng, kỹ thuật vẽ lạ, bền màu theo thời gian, tham gia lớp vẽ sơn dầu.

  • SƠN DẦU 1 (O1) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • SƠN DẦU 2 (O2) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • SƠN DẦU 3 (O3) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • SƠN DẦU 4 (O4) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • SƠN DẦU 5 (O5) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN