Khóa học người lớn từ 12 đến 60 tuổi
KHÓA MỸ THUẬT NÂNG CAO

LỚP NÂNG CAO 3 – BÚT SẮT

Bút sắt là loại bút có quản được làm bằng gỗ hay nhựa, ngòi sắt, đồng hay thép, dùng để chấm mực viết và vẽ. Bút sắt có đặc điểm là tạo ra các nét mực rõ ràng, không thể tẩy xóa nên khi sử dụng bút sắt người vẽ cần phải có kỹ năng vững chắc. Bút sắt thường được ứng dụng rất nhiều trong mỹ thuật như vẽ truyện tranh, ký họa, vẽ tĩnh vật, phong cảnh, v.v. Thông qua khóa học bút sắt này, người học sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng sử dụng bút sắt cơ bản, cách điều khiển và đi nét bằng bút sắt, vẽ tĩnh vật, phong cảnh và ký họa bằng bút sắt.

  • BÚT SẮT 1 (B1) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • BÚT SẮT 2 (B2) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN