Khóa học người lớn từ 12 đến 60 tuổi
KHÓA MỸ THUẬT NÂNG CAO

LỚP NÂNG CAO 1 – ACRYLIC

Khám phá tính linh hoạt của vẽ Acrylic, học viên sẽ rất thích thú khi thực hành vẽ acrylic trên khung vải và học các kỹ thuật phức tạp với nhiều chủ đề khác nhau như: vẽ tĩnh vật, tiểu cảnh, phong cảnh… Học viên sẽ có kiến thức căn bản về màu sắc, kỹ thuật tô các lớp phủ & tô acrylic, cách sử dụng Tuýp màu acrylic, cách dùng cọ và bay trên khung vải (khung vải trắng hoặc in sẵn).

  • ACRYLIC 1 (A1) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • ACRYLIC 2 (A2) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • ACRYLIC 3 (A3) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • ACRYLIC 4 (A4) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN
  • ACRYLIC 5 (A5) – THỜI LƯỢNG: 1 THÁNG – 1 BUỔI/TUẦN