TIN TỨC

BÍ MẬT CỦA BỨC TRANH “CÁC THỊ NỮ”

Tác phẩm của họa sĩ Diego Velázquez được thực hiện vào năm 1656. Tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Prado, Madrid, Tây Ban Nha.
✨ Madrid là thành phố duy nhất xuất hiện trong danh sách này tới hai lần, thành phố này có tác phẩm “Guernica” (đã đề cập ở trên) và bức “Các thị nữ”. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Diego Velázquez, cũng là tác phẩm có kích thước lớn hàng đầu trong sự nghiệp của ông.
Sự phức tạp trong bố cục tác phẩm đã khiến giới phê bình và công chúng hứng thú suốt nhiều thế kỷ. Tác phẩm vừa khắc họa đời sống trong Hoàng gia Tây Ban Nha, vừa là một bức chân dung tự họa của họa sĩ Velázquez, ông chính là nhân vật xuất hiện ở góc trái.
🔴 Điều ít biết: Tác phẩm được đặt hàng thực hiện bởi vua Philip IV của Tây Ban Nha, ông trị vì từ năm 1621 tới 1665. Tác phẩm được trưng bày trong cung điện của Hoàng gia Tây Ban Nha cho tới năm 1819 thì chuyển sang trưng bày tại bảo tàng Prado.
——————–
THE SECRET OF THE PICTURE “LAS MENINAS” 🖼
Spanish painter Diego Velázquez made the work in 1656. The work is currently on display at the Prado Museum, Madrid, Spain.
✨ Madrid is the only city to appear on this list twice, this city has the work “Guernica” (mentioned above) and the painting “The maids”. It is the most famous work of the artist Diego Velázquez’s career, and is also the leading large work of his career.
The intricate composition of the work has intrigued critics and the public for centuries. The work is both a depiction of life in the Spanish Royal Family and a self-portrait of the painter Velázquez, who appears in the left corner.
🔴 Little known: The work was commissioned by King Philip IV of Spain, who reigned from 1621 to 1665. The work was displayed in the Royal Palace of Spain until 1819, when it was moved to on display at the Prado Museum.
Cre: Bich Ngoc/Theo Time Out/Art Daily
———————————————-
📞 0869 087 179
🏫 181C1 Cach Mang Thang Tam, Ward 5, District 3, HCMC
📧 sales.rubikart@gmail.com
Bài viết liên quan