Bộ sưu tập triển lãm

Mẹ Đại Ngàn

Họa sĩ: Nguyễn Tú Quyên
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 100cm x 120cm

Cao Nguyên Xanh

Họa sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 80cm x 80cm

Các khóa học tại học viện ria

Khóa mỹ thuật thiếu nhi ( 4- 12 tuổi)

Tìm hiểu thêm

Khóa vẽ chỉ dành cho người mới bắt đầu

Tìm hiểu thêm

Khóa vẽ nâng cao

Tìm hiểu thêm

Khóa mỹ thuật dành cho “dân marketing”

Tìm hiểu thêm

Khoá Mỹ Thuật vẽ người

Tìm hiểu thêm

Khoá Digital Art

Tìm hiểu thêm

Gallery

Tin tức & sự kiện

Đánh giá của học viên