Tranh in canvas

  • In tranh mọi kích thước, chất lượng cao.
  • Giới thiệu các tranh để in đẹp và phù hợp không gian trang trí gia đình, khách sạn và văn phòng.
  • Để mua tranh, quý khách vui lòng nhấp vào link tại đây

Tranh đơn

Behind The Smile

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Big fish

544,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Bình sen

270,000đ

Kích thước: 30x60cm

Chi tiết

Black and blue

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Chân dung Đức Phật

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Charming

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Dark horse

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Dewdrop

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Đóa sen vàng

270,000đ

Kích thước: 30x60cm

Chi tiết

Đức Phật và đài hoa sen

750,000đ

Kích thước: 50x100cm

Chi tiết

Golden Fish

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Golden Roses

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Hoa mai nở

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

In your mind

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Lá sen

270,000đ

Kích thước: 30x60cm

Chi tiết

Nhị và sen

270,000đ

Kích thước: 30x60cm

Chi tiết

Silk

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Spring day

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Starry Night

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

The longest journey

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

The storm and the darkness

480,000đ

Kích thước: 40x80cm

Chi tiết

Tranh thiên nhiên – Forest

720,000đ

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

Tranh thiên nhiên – Golden Mountain

720,000đ

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

White moon

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Woman in the black

360,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Woman is silent

720,000đ

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

Tranh theo bộ

A nice day

735,000đ

Kích thước:

30x40cm: 2 tranh

20x35cm: 1 tranh

20x30cm: 3 tranh

Chi tiết

Evening Clouds

945,000đ

Kích thước: 30x70cm

Chi tiết

Hồng hạc

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm 

Chi tiết

Gourmet

1,600,000đ

Kích thước: 

50x65cm: 2 tranh

55x75cm: 1 tranh

Chi tiết

Black Yellow

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

In the city

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Inside out

720,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Love of nature

1,080,000đ

Kích thước: 

40x60cm: 1 tranh

30x40cm: 3 tranh

20x30cm: 2 tranh

Chi tiết

Little things

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Nostalgia

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Over the moon

720,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Nhà thám hiểm

495,000đ

Kích thước: 

30x40cm: 1 tranh

20×30: 3 tranh

15×20: 1 tranh

Chi tiết

Phi hành gia

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Pink Donut

630,000đ

Kích thước: 

40x60cm: 1 tranh

30x40cm: 1 tranh

20x30cm: 1 tranh

Chi tiết

Seagull

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Take me to the sea

870,000đ

Kích thước: 

25x30cm: 3 tranh

40x55cm: 1 tranh

30x45cm: 1 tranh

Chi tiết

Summer Vibe

810,000đ

Kích thước: 

40x60cm: 1 tranh

30x40cm: 1 tranh

20x30cm: 3 tranh

Chi tiết

Tranh thiên nhiên – Hươu nai

1,215,000đ

Kích thước: 45x60cm

Chi tiết

Tranh thiên nhiên – Little Deer

750,000đ

Kích thước:

50x50cm: 1 tranh

25x50cm: 2 tranh

Chi tiết

Tropical Plants

720,000đ

Kích thước:

30x40cm: 2 tranh

20x30cm: 4 tranh

Chi tiết

Vinum

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Whenever

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

White wine

720,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Your home

1,080,000đ

Kích thước: 40x60cm

Chi tiết

Truy cập website chính thức đế biết thêm thông tin: https://rubikartshop.com/

Tư vấn mua bán các tác phẩm tại RIA