Bộ sưu tập tranh nghệ thuật

Chất liệu sơn khắc, sơn mài

Cô Ba Sài Gòn

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

 143.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 60x80cm

 

trừu tượng 7

HỌA SĨ: Lê Ngọc Linh

 138.750.000đ

KÍCH THƯỚC: 40x60cm

CHIỀU XUÂN

HỌA SĨ: Song Hyun

SOLD OUT     

KÍCH THƯỚC: 70x100cm

góc chợ vùng cao

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

162.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 91x75cm

 

theo mẹ

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

146.700.000đ

KÍCH THƯỚC: 91x75cm

Không nghe

HỌA SĨ: Lê Ngọc Linh

126.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 50x40cm

đồi chè

HỌA SĨ: Cao Nhung

SOLD OUT   

KÍCH THƯỚC: 60x45cm

trừu tượng 4

HỌA SĨ: Lê Ngọc Linh

166.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 50x61cm

Nghinh xuân

HỌA SĨ: Song Hyun

38.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 40x40cm

 

venus

HỌA SĨ: Hà Đạt

280.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 80x120cm

sự tĩnh lặng

HỌA SĨ: Hà Đạt

108.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 80x120cm

sau cơn mưa

HỌA SĨ: Cao Nhung

 110.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 60x120cm

Chi tiết

Chất liệu sơn dầu

hoa mơ

 HỌA SĨ: Hương Thùy

54.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 130x200cm

sweet in dalat

HỌA SĨ: Đàm Thiệu Minh

110.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x180cm

memories in dalat 2

HỌA SĨ: Phùng Xuân Lâm

92.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 110x120cm

memories in dalat 1

HỌA SĨ: Phùng Xuân Lâm

 92.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 105x120cm

hoa thanh tú

HỌA SĨ: Hương Thùy

 42.875.000đ

KÍCH THƯỚC: 60x80cm

hoa đậu biếc

HỌA SĨ: Hương Thùy

31.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 61x93cm

hoa nhãn lồng

HỌA SĨ: Hương Thùy

 31.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 61x93cm

tĩnh vật với con voi

HỌA SĨ: Hương Thùy

 25.725.000đ

KÍCH THƯỚC: 60x80cm

đêm 1

HỌA SĨ: Thiệu Minh

118.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x150cm

GÓC NHỎ CỦA MẸ TÔI

HOẠ SĨ: Đàm Thiệu Minh

118.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x150cm

đêm 2

HỌA SĨ: Đàm Thiệu Minh

118.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x150cm

alley hào sĩ phường

HỌA SĨ: Đàm Thiệu Minh

75.040.000đ

KÍCH THƯỚC: 97x165cm

ngày rong chơi

HỌA SĨ: Song Hyun

16.560.000đ

KÍCH THƯỚC: 60x160cm

đêm 3

HỌA SĨ: Đàm Thiệu Minh

118.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x150cm

HOA SEN

Hoa sen – Tranh sơn dầu – Tranh đơn

9.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 100x180cm

Chi tiết

the blue of nhat le river

HỌA SĨ: Song Hyun

16.800.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40cm

FISH 2
Chủ đề Cá – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 
Kích thước: 60x80cm
 
FISH 1
Chủ đề Cá – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 
Kích thước: 60x80cm
 
OLD TOWN
Chủ đề Đồng quê – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
4.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

FOGGY
Chủ đề Chim chóc – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

BLOOMING
Chủ đề Đồng quê – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
4.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

SERINUS
Chủ đề Chim chóc – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

PEACEFUL
Chủ đề Đồng quê – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
4.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

EVOCATE OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

ABLOOM OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

AROMA OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.00đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

QUEEN OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

LADEN OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

DELICATE OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

BRIGHT OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

IDYLLIC OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

DAISY OF FLOWER
Chủ đề Lọ Hoa – Tranh sơn dầu – Tranh đơn
 
3.800.000đ
 

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

LADY 1

Chủ đề Thiếu nữ – Tranh sơn dầu – Tranh đơn

6.000.000đ

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

LADY 2

Chủ đề Thiếu nữ – Tranh sơn dầu – Tranh đơn

6.000.000đ

Kích thước: 60x80cm

Chi tiết

Chất liệu khắc gỗ, màu nước

THƯỢNG CÔNG MIẾU

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

7.240.000đ

KÍCH THƯỚC: 50x70cm

mùa cafe chín

HỌA SĨ: Minh Anh

9.050.000đ

KÍCH THƯỚC: 45x60cm

BỘI

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

2.172.000đ

KÍCH THƯỚC: 20x21cm

những chiếc ô

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

 90.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 79x200cm

 

biển vắng

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

9.050.000đ

KÍCH THƯỚC: 27x59cm

suy tư

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

2.172.000đ

KÍCH THƯỚC: 28x16cm

diên vỹ 1

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

6.335.000đ

KÍCH THƯỚC: 28x40cm

diên vỹ 2

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

6.335.000đ

KÍCH THƯỚC: 28x40cm

đêm lặng

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

 2.715.000đ

KÍCH THƯỚC: 18x26cm

mùa xuân đã đến bên em

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

 30.300.000đ

KÍCH THƯỚC: 91x75cm

 

em bé vùng cao

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

30.300.000đ

KÍCH THƯỚC: 45x60cm

một ngày mới

HỌA SĨ: Nguyễn Thị Tố Uyên

27.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 43x80cm

 

dong ghe

HỌA SĨ: Song Hyun

16.160.000đ

KÍCH THƯỚC: 45x60cm

CÂY TÙNG GỖ

HỌA SĨ: Nguyễn Minh Đăng Khoa

10.860.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40cm

ngày bình yên

HỌA SĨ: Song Hyun

52.500.000đ

KÍCH THƯỚC: 180x70cm

Chất liệu điêu khắc, Composite

Tong heo

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

60.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40x30cm

Tong heo

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

60.000.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40x30cm

tâm không lòng trống

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

56.320.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40x30cm

tâm không lòng trống

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

56.320.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40x30cm

tâm không lòng trống

HỌA SĨ: Andy Nguyễn

56.320.000đ

KÍCH THƯỚC: 30x40x30cm

Tư vấn mua bán các tác phẩm tại RIA